Healing

Daar waar Reiki zich met name richt op het fysieke lichaam, de energiestroming en de chakra's, gaat healing een stap verder.
Een healing richt zich ook op de aura, het energieveld  om het lichaam heen. Hierdoor kan het effect van een behandeling groter zijn, zeker gezien het feit dat ons energieveld medebepalend is hoe gezond ons lichaam is.
Healing is het kanaliseren van genezende energie. Via de handen en door middel van geestkracht wordt die energie naar de ander gestuurd. De aura en de chakra's, energiecentra in ons lichaam, worden behandeld waarbij geblokkeerde energieën weer kunnen gaan stromen. Dit leidt tot een positieve beïnvloeding van het systeem waarbij ziekte, psychische en lichamelijke klachten volledige aandacht krijgen en het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd.

Reading

Reading is het ontvangen en duiden van kleuren en beelden in de aura en chakra's van de ander. Via dit lezen kunnen patronen en situaties beter begrepen worden. Het omschrijven van waargenomen energieën heeft doorgaans een hoge therapeutische waarde. Het onderkennen van groei en/of levensthema's, vorige levens en oude patronen kan veel inzicht, opheldering en genezing geven.


  Namaste Webdesign